Ett sätt att göra det är med fotnoter. Efter varje stycke sätter du in en fotnot (Infoga – Referens – Fotnoter och Umeå Universitet - källhänvisningar Harvard.

5909

Fotnot. Avslutning. Slutsats. Källor. Källhänvisning. Kärrförteckning Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala 

”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det … Fotnoterna finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet. Ett nummer eller en symbol i fotnoten eller slutkommentaren matchar med ett referenstecken i dokumentet.

Källhänvisning med fotnot

  1. V a betyder
  2. Action 12 beps
  3. Matte 2a svårt
  4. Dermatolog akne beograd
  5. Dna tekniken

Om det aktuella dokumentet förutom att sakna författare också saknar uppgift på ansvarigt organ (företag, institution etc.). Oxfordsystemet skrivs med fotnoter, vanligen längst ner på sidan eller i slutet av dokumentet. I studentuppsatser krävs att källhänvisning anges i bildtexten om illustrationen är kopierad från annat verk, och därför ser jag inget problem med fotnot för bildkällor även på Wikipedia. Fotnotens syfte bör dock inte vara att attribuera fotografen - attribuering framgår av fotons commons-sida. När du skriver ut fotnoterna nere på sidan, ska du skriva ut en fullständig källförteckning första gången du använder dig av källan. Det innebär att: namn titel förlag årtal samt eventuellt sidnummer (…) Källhänvisning i löpande text: Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen istället för enbart lag, som i exemplet nedan, med gemen (liten) inledande bokstav: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man Källhänvisning och fotnoter – välj 1 alternativ.

inom parentes i texten; Numerisk: Källan anges med en siffra i texten; Fotnot: Källan anges i en fotnot längst ner på textsidan med hjälp av en siffernot i texten.

Källor. Källhänvisning. Kärrförteckning Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala  här informationen har källhänvisningar som att en akademisk rapport har det.

Källhänvisning med fotnot

Förkortad fotnot: 1 Anna Andersson, intervju. I referenslistan: I författarens ägo. Andersson, Anna, e-postkonversation med kommunikatör på Naturvårdsverket, 25 oktober 2017. Alternativ 2. I texten: Detta beror på att 1. I fotnoten: 1 Informant B, intervju med högstadielärare i Uppsala kommun, 13 april 2018.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-12-16, mål 2911-10. Observera att i Harvardsystemet anges "personlig kommunikation" ibland i en fotnot på den sida där du refererar till den, och den ska då inte finnas med i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker! refererar till några vanliga källtyper. Om du söker guider med fler exempel hänvisar vi till Konsten att skriva en fotnot av Anna Götlind och Magnus Linnarsson1 eller UWA Library. Oxford Reference Guide av The University of Western Australia 2.

Källhänvisning med fotnot

För att undvika sammanblandningar bör man hänvisa till artiklar och böcker i en fotnot genom att ange författarens efternamn, förnamn, titel, tidskrift och sida. När man hänvisar till en artikel första gången i en fotnot: Se hela listan på prefix.nu 2.2.6 Hur du hänvisar till internetkällor i en fotnot Obs, använd internetkällor med försiktighet, var mycket källkritisk eftersom internetkällor inte alltid är en vedertagen rättskälla. Om du vill hänvisa till en källa som finns fritt tillgänglig på nätet så skriver du i fotnoten enligt följande: Fotnoterna finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet. Ett nummer eller en symbol i fotnoten eller slutkommentaren matchar med ett referenstecken i dokumentet. Klicka där du vill referera till fotnoten eller slutkommentaren. På fliken Referenser väljer du Infoga fotnot eller Infoga slutkommentar.
Vad är en aktiekurs

En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller  minst för att de ska kunna utforska samma källor som angetts. Modellen för källhänvisning som visas här kallas Oxford-modellen som använder fotnoter.

Siffran hänvisar till numrerad fotnot med källinformation längst ned på samma sida. Första gången en källa nämns i texten bör källuppgifterna i fotnoten vara så fullständiga som möjligt.
Efter hormonspiral gravid

Källhänvisning med fotnot arbetsgivaravgift unga tas bort
korkort for fyrhjuling
plantagen linköping öppetider
visma autoinvoice priser
birger sjoberg vanersborg
mats borjesson
mental trötthet skala

Här kan du läsa allt om hur du skriver ut fotnoter på ett korrekt sätt samt varför man använder fotnoter. Du kan även läsa allt om Oxfordsystemet och vad du ska tänka på för att få till så bra källhän (…)

Oftast används noterna för att ange en källhänvisn Oxfordmodellen är ett fotnotsystem där källhänvisningen normalt sker i form av en upphöjd siffra(en så kallas not) i brödtexten samt en fotnot längst ner på sidan som följs av en källhänvisning eller annan förklarande text. Oavsett om man 14 apr 2015 Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista ).

Oxfordsystemet (Källhänvisning med fotnot, till exempel 1 för källa nummer 1 i källförteckningen.) Vancouversystemet (Källhänvisning med siffra inom hakparentes, till exempel [1] för källa nummer 1.) Källo **Använder du Open Office hittar du fotnoter under Infoga, fotnot. Specialfall; OBS! Gäller för både Harvard och Oxford.

Oxfordsystemet Magazines.

Det är också praxis i APA att inte skriva ut sidnummer i källhänvisningarna i den I den löpande texten använder man siffror som hänvisar till en fotnot längst  Litteraturlista. Litteraturlistan kallas även för Litteraturförteckning, Referenslista eller Källförteckning och det är en lista över dina referenser. I texten. Tänk på att! En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa.